11 millioner til skogsveier

Landbruksdirektoratet har fordelt siste del av tilskuddsrammen til skogsveier rundt om i Norge. 11 millioner kroner er fordelt på de fylkene som har størst aktivitet. Det er tidligere tildelt 113 millioner kroner.

– Denne regjeringen satser på bedre infrastruktur i skogbruket. Bedre skogsvegnett og videreutvikling av tømmerkaier er viktige tiltak for økt hogst og lønnsomhet i skog- og trenæringen, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale på Regjeringens nettsider.

Hedmark er landets største skogfylke, de har et skogsveinett på 12000 km – som utgjør 24 prosent av det samlede skogsveinettet i Norge.

Det meldes om svært høy aktivitet og interesse for skogsveibygging i flere deler av landet. Landbruksdirektoratet har fordelt ekstrapotten til skogsbilvei for andre halvår 2018 på følgende måte:

Ekstramidler skogsvei og drift 2018

Fylke

Kroner

Østfold

200 000

Oslo og Akershus

Hedmark

2 000 000

Oppland

Buskerud

1 300 000

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

800 000

Rogaland

Hordaland

2 000 000

Sogn og Fjordane

1 000 000

Møre og Romsdal

Trøndelag

3 200 000

Nordland

Troms

500 000

Finnmark

Sum

11 000 000

Foto: Tore Holaker