Fikk ikke nye ulvetall før jaktvedtak

En fersk rapport beregner hvor mange ulv som må skytes for å oppnå nullvekst i ulvebestanden. Rovviltnemndene fikk ikke tilgang til rapporten før de fattet vedtak om jakt. – Dramatisk, sier Gunnar Gundersen til Nationen.

Næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen går hardt ut mot norsk ulveforvaltning i Nationen.

– Jeg mener det er ganske dramatisk å tilbakeholde en rapport med så viktig informasjon. Det er nesten ikke til å tro, og det bryter ned tilliten til forvaltningen, sier Gunnar Gundersen, næringspolitisk sjef i Glommen skog og leder i det nyopprettede samarbeidet Naturbruksalliansen, som jobber for at forvaltningen av ulv i Norge skal være i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål.

Den 19. juni vedtok rovviltnemndene i region 4 og 5, som forvalter ulv i ulvesonen og generelt i Oslo, Akershus Østfold og Hedmark, lisensfelling av til sammen 30 ulv, fordelt på 12 ulver utenfor ulvesona i Hedmark og Akershus og tre helnorske revirer innenfor ulvesona.

Vedtaket ble fattet med sju mot tre stemmer, etter en dragkamp med svært ulike syn internt. Vedtaket var også i strid med anbefalingen fra sekretariatet fra Fylkesmannen, som lød på uttak av 12 ulver utenfor ulvesona, men ingen felling innenfor.

Hele innlegget leser du her

Dagen etter fikk oppslaget lederoppfølging.