Glommen tilbyr forskudd til tørkerammede bønder

– Som en håndsrekning til dem som frykter avlingsskade og tap på jordbruket sitt vil Glommen tilby forskuddsbetaling for drifter som skal hogges i høst og ut 2018, sier organisasjonssjef Ivar Stuve til Nationen.

Glommen tilbyr å betale tørkerammede bønder allerede nå for skog som hogges før nyttår.

Tilbudet skal gå til alle som avtaler hogst fra og med 1. juli.

– I denne situasjonen har vi besluttet å halvere normal rente på forskudd til 2 prosent for dem som av likviditetsmessige grunner har behov for hjelp. Vi har fått med oss at forsommertørken har gjort uopprettelig skade på avlingene i jordbruket innenfor store deler av Glommens område. Mange av våre andelseiere har både jord og skog, og vi har fått forespørsler om muligheter for forskudd for å avhjelpe situasjonen, sier Stuve.

Les mer på nationen.no