Har du husvære nær et gjeddevann kan fisketurisme være noe for deg

Glommen har en egen satsing for å hjelpe grunneiere som har ledig hus/hytter å tilby overnatting for gjeddefisketurister.

Dette er et samarbeid med Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) som har lang erfaring fra en vellykket satsing i Akershus og Østfold. I disse fylkene leies det ut ca 15000 gjestedøgn i året til gjeddefisketurister fra tysktalende land. Overnattingsplassene leies ut for minimum en uke og det er knyttet båt til utleien.

Viktig med god beliggenhet

Det er mange god gjeddevann i Sør-Hedmark. Det er grunnlaget for å utvikle turismen på dette feltet. Videre bør overnattingsplassen ligge nær det aktuelle vannet. God beliggenhet gir god økonomi ved at det gir mange utleieuker og god pris per uke.

Fin hytte med båt til utleie.

God økonomi

Nøkkel for å oppnå god økonomi på utleien er å ha utleie i mange uker. Gjeddefiske er aktuelt for det vi kaller «skuldersesongen», altså utenom den mest attraktive sommersesongen. Det betyr at gjeddefiske gir utleie i en tid det normalt er vanskelig å få gjester. Videre gir utleie av gjeddefiske også god pris utenom sommerukene. Totalt sett får vi derfor en god inntjening på utleie, men forutsetningen er riktig beliggenhet og bra gjeddefiske.

Gjeddefisketurismekurs

Gjeddefisketurismekurs på Skaslien ved Kirkenær 18. august kl. 10.00. Påmelding UAØ v/ Øystein Toverud, sms 91396674. Det er subsidiert deltakerpris for medlemmer av Glommen skog (kr 100,-).

Ta kontakt for befaring

Dersom du ønsker mer informasjon eller befaring på en potensiell overnattingsplass, så ta gjerne kontakt med Øystein. Dette kan bli en spennende tilleggsinntekt i tillegg til at man treffer mange spennende gjester. Det er gratis befaring av deres utleiested.

Her er Øystein Toverud i ferd med å gjennomføre elektrisk fiske som ofte er en del av fiskeundersøkelsene.