Samferdselsministeren åpnet Vestmo tømmerterminals nye utkjørselsignal

Nå slipper tømmertogene å kjøre tilbake til Elverum stasjon for å få klarsignal til å starte på turen sørover.

Samferdselsministeren fikk prøve seg med kløyveøksa da han åpnet Vestmo tømmerterminals nye utkjørselsignal.

Utkjørselsignalet har en prislapp på 23 millioner kroner. Da er opplastingssporet for tømmer flyttet i god avstand fra sporet med øvrig trafikk, og det gamle signalanlegget er opprustet til et moderne anlegg.

– Jeg vil understreke viktigheten av at tømmertransport på tog er en forutsetning for både skogeier og industri. Vi er svært godt fornøyde med effektiviseringen som er gjort på Vestmo-terminalen. Jernbanen betyr enormt mye for skognæringen, og vi er avhengig av at jernbanetransporten fungerer, sa Gudmund Nordtun til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Viktig at Norsenga-terminalen realiseres

Vestmo er viktig, men Norsenga er selve navet i godstransporten. Dette var et av signalene som Gudmund Nordtun sendte med Ketil Solvik-Olsen.

– På denne «interrailturen» sørfra passerte dere Norsenga-terminalen på Kongsvinger. Jeg vil igjen minne om at det er at det er selve navet for å få jernbanetransporten til å fungere, og vi er veldig opptatt av at planene for denne terminalen realiseres raskt.

Innsparing på 2,5 millioner

Totalt transporteres 500-600.000 kubikkmeter massevirke fra tømmerterminalen på Vestmo videre til industrien. Banenors tilrettelegging av Vestmo-terminalen gir en innsparing på 2,5 millioner kroner i årlig.

– Oppå det hele kan vi nå skryte av at vi har dobbeltsporet jernbane i Elverum, avsluttet Gudmund Nordtun.

Tømmertransport på tog er en forutsetning for både skogeier og industri, var budskapet fra Glommens adm.dir. Gudmund Nordtun (tv) og daglig leder i Stora Enso Norge Arne Ivar Øvergård (th) til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen