Rovviltnemdene tar kontrollen!

Rovviltnemndenes beslutning om lisensfelling av flokkene Slettås, Mangen og Hobøl innenfor ulvesona, samt 12 ulv utenfor sona er et viktig steg i riktig retning.

– Rovviltnemndas beslutning tar konflikten i ulvesona på alvor, sier leder av Naturbruksalliansen Gunnar A. Gundersen.

Rovdatas tall viser at vi har 8,5  ynglende flokker i Norge, alle lokalisert innenfor ulvesona. Dette er nær det dobbelte av Stortingets fastsatte bestandsmål på 4-6 ynglende flokker, der 3 skal være helnorske og grenseflokker teller med 0,5.

– Det er gledelig at Rovviltnemdene tar den rollen de er tiltenkt og forsøker å begrense bestandsveksten i tråd med Stortinget vedtak, sier leder av Naturbruksalliansen Gunnar A. Gundersen. -Rovviltnemndas beslutning tar konflikten i ulvesona på alvor. Den skaper tiltro til at
bestanden også skal forvaltes innenfor sona og at ulvesona ikke skal utvikles til et reservat, fortsetter han.

Tapene til beitebrukerne i de beiteprioriterte områdene utenfor ulvesonen er nå uakseptabelt høye. Belastningen for enkeltmennesker, lokalsamfunn, jakt, friluftsliv og utmarksnæring over store deler av Østlandet er alt for stor.

Til pressemeldingen fra Naturbruksalliansen vedrørende vedtaket om lisensfelling av ulv fattet av rovviltnemdene i region 4 og 5