«Ta meg med og plant meg et sted»

For noen år siden ble det avvirket et skogområde i Oslomarka, hvor tømmeret skal bli til kledning i et rom i det nye hovedbiblioteket for Deichman i Bjørvika.

Samtidig ble det på området plantet ny skog og når den skogen skal hogges, skal man lage papir til en bok av tømmeret. Mens den nye skogen vokser, inviteres én forfatter hvert år til å skrive en tekst til denne boka, som altså skal utgis om snaut 100 år. Hvert kapittel skal i mellomtiden lagres i dette «skogrommet» i Deichmanske bibliotek.

«Glommengrana» som minne

En gang i året er det høytidelig lansering av det nye bidraget som i år er skrevet av Elif Shafak, Tyrkias mest leste kvinnelige forfatter.

– Min søster som arbeider på Deichmanske spurte hva man skulle gi bort til alle inviterte gjester og frammøtte, som et minne om dagen. Jeg foreslo umiddelbart en skogplante, og slik ble det. Selvsagt kunne vi ikke risikere at de delte ut kjemisk beskyttede planter, så valget falt på Conniflexplanter fra Svenska Skogsplantor. Gode kollegaer i Region sør, Roger og Anders, foretok en ekspressleveranse og plantene ble levert bibliotekets representant i god tid, forteller regionsjef Sverre Holm.

Dermed er nå planter fra Svenska Skogsplantor og Glommen spredd over store deler av Norge og deler av Europa som et positivt minne til de frammøtte.

– Selv likte jeg slagordet de hadde kommet på ganske godt: «Ta meg med og plant meg et sted». På veiene av Deichmanske bibliotek overbringes en stor takk til alle som har deltatt i prosjektet!

FAKTA:

Om Future Library
I Nordmarka, i en skogteig like utenfor Oslo, er det plantet tusen trær, og trærne skal bli papir til en spesiell bokantologi som skal trykkes om hundre år. Mellom nå og da skal én forfatter i året bidra med en tekst, tekster som skal lagres trygt og upublisert til 2114. Alle hundre manuskriptene skal oppbevares i et spesiallaget rom i det nye Deichmanske bibliotek som åpner i 2020 i Bjørvika i Oslo. Ingen voksne som lever i dag vil noen gang få vite hva skrinene inneholder, bortsett fra tittel, at det er tekster av et eller annet slag, at det vil tåle tidens tann og være teknologisk tilgjengelig i året 2114.

Framtidsbiblioteket er utviklet på oppdrag fra og produseres av Bjørvika Utvikling og blir forvaltet av Stiftelsen Framtidsbiblioteket. Rommet i Deichmanske bibliotek designes av kunstneren og arkitektene Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo. Prosjektet støttes av Oslo kommune ved Kulturetaten og Bymiljøetaten.

Webkameraet viser hvordan byggeplassen til Deichman Bjørvika ser ut nå