Rekorddeltakelse på årets skogsymposium

Årets Skogsymposium satte søkelyset på tynning

140 deltakere vesentlig fra Hedmark og Oppland, men også fra Nordland, Østfold og Sverige var møtt fram for å få med seg innleggene fra kjente kapasiteter fra NIBIO, Skogkurs, Mjøsen og GM Skogsdrift, samt Glommens egne fagfolk.

– Tynning er et høyst aktuelt tema. Glommen tynner for å øke verdien på framtidsbestandet ved å gi trær med god kvalitet best utviklingsmuligheter, sier symposiumsjef Sverre Holm.

Mange hyggelig tilbakemeldinger

Symposiet var inndelt i to bolker, faginnleggene ble holdt inne på Osvang, etterfulgt av befaring i felt hvor vi fikk se tre ulike tynningseksempler. Det første fra et område som var tynnet hardt og markas produksjonsevne ble nok ikke utnyttet, til den andre ytterligheten hvor vi fikk se en optimalt gjennomført tynning i en høyproduktiv godt skjøttet granskog. Det tredje eksempelet var et utynnet bestand hvor det ble diskutert om det ville være riktig å tynne og hva man ville oppnå med tynningen. De fleste konkluderte med at det var riktig å gå inn å tynne.

– Glommens Skogsymposium er et fagarrangement for den aktive skogbrukeren. I år var temaet tynning med ulike innfallsvinkler. Deltakelsen har vært økende siden starten, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger på dette konseptet. Vi tar gjerne imot forslag til et aktuelt og spennende fagtema til neste års Skogsymposium, sier Sverre Holm.

Foilene brukt i foredragene finner du her;
EDEL Skogskjøtselsstrategi _ Skogsymposium 2018
Tynning og framtidens tømmermarked_Even Bergseng – Skogsymposium_18
GM Skogsdrift AS – Skogsymposium GF Fra 500 til 100 trær – Skogsymposium TØ
Tynningens faguttrykk – Skogsymposium TØ
Hvorfor stikkveisgående tynningsmaskiner_Skogsymposiet2018HS

Even Bergseng fra NIBIO hadde mange betraktninger rundt tynning tilpasset framtidens tømmermarked.
– Investering i ungskogpleie er helt nødvendig for vettug pris på tynning, sa Gunnar Filtvedt i GM Skogsdrift.
Primus motor for Skogsymposiet, Sverre Holm, ledet tynningsdiskusjonen i felt.