To nye skogbruksledere i Elverum

Hans Morten Sandbæk (57) og Emil Kulusveen (24) begynner som skogbruksledere i Elverum denne sommeren.

Hans Morten Sandbæk starter 1. juli som skogbruksleder i Elverum

Hans Morten har bakgrunn som tømmersjef i Moelven og driver som jord- og skogbruker. Han er utdannet skogtekniker fra Evenstad og er bosatt i Elverum.

– Siden hovedinteressen min er skogbruk og jeg savnet skogeierne og skogbruket, måtte jeg gripe sjansen da jeg så stillingsannonsen fra Glommen. De siste årene har jeg drevet på fulltid som jord- og skogbruker i Strandbygda og kyllingbonde i Løten. Etter en smule omorganisering privat leies jorda nå ut, mens kyllingproduksjonen drives videre. Jeg ser fram til å bygge tillit og skape gode relasjoner til skogeierne i Elverum når jeg starter for fullt 1. juli, sier Hans Morten.

Fortid fra Moelven

Med fortid fra kjøpersiden i Moelven og som jord- og skogbruker på egen eiendom kjenner han næringen fra begge sider av bordet.-

– Vi operer i et velfungerende marked, og det er bare til å innse at ingen aktør klarer å være best til enhver tid. Jeg håper å opparbeide tillit og på den måten legge et godt grunnlag for samarbeidet med skogeierne i Elverum. Kjennskap til skogeiere og entreprenører i min egen generasjon har jeg allerede, nå ser jeg fram til å bli kjent med de nye som har kommet til. Det skal dessuten bli fint å jobbe i et team og være med på å løse de oppgavene som ligger i området her, sier Hans Morten

Emil Kulusveen begynte 1. juni og er i full gang i drømmejobben.

Gleder seg til å dele sin entusiasme for skog

Emil er i full gang og har overtatt etter skogbruksleder Edward Johannessen som slutter etter 37 år i Glommen. Emil har bachelor i skogfag fra NMBU og har jobbet som lærervikar på Sønsterud og som selvstendig næringsdrivende med manuelt skogsarbeid og trefelling. Han ble selv skogeier 1. januar da han overtok eiendommen i Åmot.

– Jeg har fått drømmejobben. Etter å ha vært utplassert hos skogbruksleder Petter Nergaard i Åmot ble inntrykket av skogbrukslederjobben og Glommen forsterket, sier Emil. – Nå har jeg vært med Edward i en overgangsfase og hatt god nytte av hans erfaring og lokalkunnskap, det tar jeg med meg videre.

– Jeg blir inspirert når jeg ser velstelt skog, og ser fram til å omsette teori i praksis. I møte med skogeier blir det viktig å lytte til skogeiers ønsker, men også spille inn den skogfaglige vurderingen. Jeg ser fram til forvalteransvaret og rollen som mellomledd mellom skogeier, entreprenør og industri, sier han.