Nytt hefte om skogens rolle i klimasammenheng

Et bærekraftig skogbruk er bedre for klimaet enn vern av skog.

I et helt nytt hefte kan du lese mer om hvorfor skogen er en viktig del av klimaløsningen.

Heftet er produsert av Skogeierforbundet i samarbeid med Statskog og NORSKOG og er ment for beslutningstakere og folk flest.

Heftet vil bli distribuert til alle abonnenter av Magasinet Skog i løpet av høsten 2018, og det vil bli delt ut på seminarer og samlinger hvor skognæringen deltar.

Du kan også laste ned heftet her: «Skog – en viktig del av klimaløsningen».