Mer gods på norske togskinner

Godsmengden som ble kjørt med tog i Norge, var i fjor nær 35 millioner tonn, 2,9 prosent mer enn i 2016. Samtidig gikk passasjertrafikken tilbake med 1 prosent.

Godsmengden i Norge ble målt til snaue 11,3 millioner tonn i 2017, viser jernbanestatistikken som Statistisk sentralbyrå la ut mandag. Det er 5,5 prosent mer enn året før.

Godsmengden som ble importert, økte med 1,2 prosent til 20,8 millioner tonn, mens eksporten økte med 5,9 prosent til 2,9 millioner tonn. Godstransportarbeidet med jernbane utgjorde 4 milliarder tonnkilometer i 2017.

– Dette understreker betydningen av satsingen på Godspakke Innlandet og videre satsing på godstransport på jernbane slik det legges opp til i Nasjonal transportplan 2018-2029, sier Jo Petter Grindstad.

Les mer på ostlendingen.no