Halverte inntekter fra småviltjakta

Ulvens tilstedeværelse kan føre til at jegere med hund velger å jakte i områder uten ulv.

Glommen har i samarbeid med Høgskolen i Innlandet undersøkt om rettighetshaveres inntekter fra småviltjakt indirekte reduseres av tilstedeværelse av ulv.

Studien viser at rettighetshaverne i gjennomsnitt fikk halverte inntekter fra småviltjakt i de årene hvor ulven var tilstede.

– For Glommen er det viktig at alle konsekvenser av dagen ulveforvaltning dokumenteres. Økonomiske tap relatert til småviltjakt har ikke vært belyst tidligere. I så måte er denne rapporten viktig, sier næringspolitisk rådgiver Jo Petter Grindstad

Rapporten leser du her