En tur til skogs?

Se hvordan skogsdrifta foregår fra fugleperspektiv.

– Hogstaktiviteten har vært stor i vinter. I Glommen er vi fornøyd med aktiviteten, selv om det periodevis har vært krevende snøforhold mange steder, sier organisasjonssjef Ivar Stuve

Glommen strekker seg over et stort geografisk område, og denne filmsnutten er fra aktiviteten vest for Oslofjorden.

– Vi får bli med på en grandrift i en skog som er velskjøttet gjennom hele omløpet. Dette medført en høy sagtømmerandel og fine dimensjoner. Drifta var planlagt grundig da det både var en MIS-figur en drikkevannskilde i området. Alt sagtømmeret gikk til lokal industri, massevirke og palletømmeret gikk på båteksport til Sverige og Tyskland. Som dere ser er ikke alle transportårer like brede. Etter drifta gjenstår oppsummering med skogeier og oppretting av kjørespor, sier Stuve.

Her ser du filmen