Tre skal bli et viktig element i det nye regjeringskvartalet

‐ Det er svært positivt at kommunal- og forvaltningskomiteen enstemmig har vedtatt at trevirke skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet, sier Olav A. Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund.

Veum er glad for innstillingen, der komiteen understreker at bruk av tre i regjeringskvartalet vil følge opp vår tradisjon med bruk av tre i store, offentlige signalprosjekt som Vikingskipet og Gardermoen Lufthavn. Ved siden av å gjøre regjeringskvartalet til et eksempel på god norsk byggeskikk, vil en offentlig investering i den størrelsesorden som regjeringskvartalet representerer, bidra til å utvikle ny teknologi og nye produkter i en viktig næring for Norge, sier komiteen.

Les mer på skog.no

Tema Urbis vant Statsbyggs designkonkurranse for nytt regjeringskvartal med konseptet «Adapt» i fjor høst. Nå sier stortingsflertallet at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet. Illustrasjonsfoto: Statsbygg