Grønt skifte? Umulig uten skikkelige fagfolk

Trevarebedrifter på Østlandet fortviler etter at Hedmark fylkeskommune la ned Innlandets eneste VG2-tilbud i treteknikk, design og trearbeid ved Elverum videregående skole.

Regjeringen har satt 2018 som året det skal satses på yrkesfag. Skogfylket Hedmark står foran store muligheter etter hvert som fossilt brensel fases ut. Det skal bygges miljøvennlig i tre.

Styremedlem i Glommen og daglig leder på Jømna Brug, Per Olav Løken, sier til Østlendingen i dag at de kommer til å få problemer med rekrutteringen etter hvert.

– På kort sikt er det trist for elvene som ikke får det tilbudet de har søkt på, på sikt kommer dette til å gå utover produksjonen. Det er trist foran det grønne skiftet i skogfylket Hedmark.