Fare for flomskader på skogsbilvegene

Gjør som Vegvesenet. Blottlegg vegskuldra og grøfta!

Snøbrøyting er vi forhåpentligvis ferdig med, men snøkanten som blokkerer veggrøfta og hindrer vannet i å renne ut i grøfta må fjernes. Med store snømengder og hardpakket snøkant kan dette være et større problem i år enn tidligere år. Sett derfor i verk tiltak selv om det gikk bra i fjor.

Flytt brøytekanten utover

– Det er en tung jobb å flytte brøytekanten utover. Kraftig utstyr må derfor brukes. Hvis de som normalt bryter vegene ikke har tungt nok utstyr kan det være en ide å kontakte de som kjører på oppdrag for Vegvesenet. Jobben er gjort på de fleste offentlige veier, dermed kan det være mulig å få hjelp til skogsbilveiene, sier veiplanlegger Bjarne Sand.

Tin opp stikkrenner

Innløpet på stikkrennene må også blottlegges og tines.

I følge Tore Holaker hos Fylkesmannen i Hedmark kan det brukes skogfond med skattefordel på disse tiltakene.

Her er grøfta blokkert og vannet renner allerede i veien.

Med tungt utstyr flyttes snøbrøyta på utsiden av grøfta. Vegskuldra blir blottlagt, snø og is tiner.

Veien tørker raskere opp og vi får mye mindre sporskader.