En forbedret utgave av Glommens skogeierapp er nå tilgjengelig

For et år siden vi lanserte Glommens skogeierapp som et nyttig verktøy for skogeiere som vil ha god oversikt over egen skog og følge med på nyheter og tilbud fra Glommen.

– Vi fikk god respons, mange nedlastinger og en del gode innspill på områder som vil øke nytteverdien og forbedre den første utgaven, sier organisasjonssjef Ivar Stuve.

Trehøydekart

Det er gjort flere nyttige endringer i en oppdatert utgave som foreligger nå. Disse består i et nytt kartlag som viser trehøydekart på eiendommen. Basert på trehøydene vil skogeierne her få et godt overblikk over de ulike aldersklasser i skog som et grovt planleggingsverktøy med en illustrativ oversikt over eiendommen. Fargene indikerer ulike høyder, eksempelvis er rød farge gjerne hogstmoden skog. Hent opp dette ved å huke av det aktuelle kartlaget og zoome inn.

Bedre planlegging av kjøreruter

En annen nyvinning er et kart som viser grunnrelieff, bratthet og markfuktighet. Et nyttig og godt verktøy både ved planlegging av årets drift for å minske skader i terreng, redusere drivstofforbruk på maskiner og ta hensyn til livsmiljøet. Begge løsningene krever at du er innlogget.

Oppdateringene gjelder i mange områder, men merk at det gjenstår noen geografier der disse opplysningen ennå ikke er tilgjengelige.

Neste milepæl for appen er å tilby skogeier mulighet til å signere tømmerkontrakten. Dette vil skje i høst.

Ny versjon oppdateres på vanlig måte i AppStore eller Google Play som alle andre apper.

Basert på trehøydene vil skogeierne her få et godt overblikk over de ulike aldersklasser i skog som et grovt planleggingsverktøy med en illustrativ oversikt over eiendommen.
Dette kartet viser grunnrelieff, bratthet og markfuktighet. Et nyttig og godt verktøy både ved planlegging av årets drift for å minske skader i terreng, redusere drivstofforbruk på maskiner og ta hensyn til livsmiljøet.