Vårkontroll av skogsbilveiene

Skogbruksleder Simen Bredvold har vært ute og foretatt «snøgrøfting». Foto: Tore Holaker

Etter en vinter med mer snø enn på lenge er det nå viktig å gjøre nødvendige tiltak for å hindre at vegene blir tatt av smeltevannet.

– Fungerende grøfter og stikkrenner er viktig. Her er mine beste tips til vårkontrollen, sier Tore Holaker hos Fylkesmannen i Hedmark.

  • Gjennomfør en kontroll av om stikkrennene er åpne, og få de tint opp om de er frosset igjen.
  • Brøyt ut snøkanten så vannet renner der grøfta. Vannet renner ikke i en kompakt snøkant, det renner dit det er lavest og møter minst motstand, derfor er dette viktig. I tillegg til å unngå at vegen blir ødelagt av rennende vann tørker den mye raskere opp.

– Det er viktig å dette klart før godværet setter inn. Begge deler er tiltak på våren som klart har til hensikt å hindre flomskader på vegen og kan dekkes av skogfond, sier han.