Travel vinter i skogen

Mye tømmer er kjørt ut fra Indre Østfold-skoger denne vinteren. – Vi har hatt eventyrlige forhold, sier Glommens regionsjef Torgrim Fjellstad til Smaalenenes Avis i dag.

Skikkelig vinter er én av faktorene. Høy etterspørsel en annen. Industrien vil ha tak i både massevirke og sagtømmer, opplyser regionsjef Torgrim Fjellstad.

I år er muligheten der

Det grønne skiftet har ført til økt bruk av trematerialer i offentlige bygg. Studenthybler i tre er ett eksempel, den nye skolen på Bjørkelangen et annet. Det gir et sug også etter sagtømmer.

Med økt etterspørsel klatrer prisene. Massevirkeprisen har i løpet av det siste året økt med 60–70 kroner per kubikk og granprisen ligger nå på over 300 kroner. Sagtømmerprisen på gran har gått opp med 150–200 kroner og kan slå i bordet med mellom 550 og drøyt 600 kroner per kubikk.

Skogentreprenør Jan Birger Holth fra Rømskog har 16 ansatte i firmaet sitt. 80–90 prosent av hogsten som Holth utfører i Indre Østfold er i regi av Glommen Skog. Rømsjingen rapporterer om drømmeforhold fra 20.–25. januar. For de siste 20 årene er årets vinter inne på topp 3-lista med tanke på gode driftsforhold.

Tøff konkurranse

Tømmerbransjen preges nå av tøff konkurranse mellom aktører. Glommen har i løpet av fem år sikret seg et godt fotfeste i hele Østfold, med 49,6 prosent markedsandel i fylket. I Eidsberg og Trøgstad er markedsandelen på 60 prosent, og i den gamle Havass-kommunen Marker på så mye som 80–90 prosent. Bare i to kommuner i Østfold er Glommen-andelen på under 20 prosent, nemlig Spydeberg og Sarpsborg.

– Konkurranse er sunt. Det betyr at hele kjeden må skjerpe seg. Konkurransen kommer skogeieren til gode, sier Fjellstad.

Foto: Gunnar Fjellengen

Faksimile av artikkelen.