Pangstart på andelseiermøtene

I panelet satt fv tillitsvalgt og leder av Midt-Østerdal skogeierområde True Strand Schildmann, regionsjef Ingar Brennodden i Glommen, Gunnar Filtvedt GM Skogsdrift AS, adm.dir. Anders Grønli ved Moelven Østerdalsbruket, ordfører Terje Hoffstad og adm.dir. Gudmund Nordtun i Glommen.

– Vi ville forsøke en ny vri, sa organisasjonssjef Ivar Stuve da han innledet Glommens miniseminar på Østerdalsbruket i går kveld.

Den nye vrien bestod i å invitere representanter for skogeierne, skogsentreprenørene, industrien og politikken til en paneldebatt der temaet var hvordan aktørene i verdikjeden rundt skogen kan bli bedre til å samhandle. Det viste seg å være et populært grep som trakk 63 interesserte skogeiere til møtet.

– Møtet ble slik jeg oppsummerer det en bred og dekkende blikk på verdikjeden og tydeliggjorde de ulike aktørers rolle og avhengighet av hverandre, sier Stuve.

Møtet ble dekket av blant andre magasinet Skog, til artikkelen av Åsmund Lang