– Leseverdig rapport om ulike beskatningsformer for skogbruket

NORSKOG har sammen med Statskog og Skogeierforbundet gjennomført et tre-årig skatteprosjekt for å se nærmere på de ulike beskatningsformene for skogbruket.

– Denne rapporten er en meget god og solid gjennomgang av skattesystemet og dets innvirkning på skogbruket. Den illustrerer godt forskjellen og utfordringene med å være bundet til å drive som enkeltpersonforetak – i stedet for å kunne velge selskapsform. Den viser også hvor hard beskatning formuesskatt (og eiendomsskatt om det skulle bli aktuelt) er for en kapitalintensiv næring som skogbruk. Absolutt leseverdig for de som har interesse for skatt og som ønsker å orientere seg i skatteproblematikken rundt skogbruket, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen.

Rapporten leser du her