Viktige politiske signaler til skognæringen

Skogbruket er avhengig av gode rammevilkår. Dette som et resultat av politiske aksept og forståelse for næringens viktige betydning for verdiskapning i Norge.

Glommen har som en viktig oppgave å medvirke til at politikere har et godt og næringsbasert grunnlag for sine beslutninger. Vi følger også med på politiske ordskifter og debatter som basis for vårt næringspolitiske arbeid.

Stortingets spørretime er i en viktig møteplass mellom regjering og Storting. Det politiske innhold i de svar som gis på små og store problemstillinger som reises, følges nøye. Vi konstaterer at i spørretimen 28. februar var landbruksminister Jon Georg Dale svært tydelig på skogbrukets betydning og sto fast på de rammebetingelser som gjelder for skogbruk i Norge.

Link til ordskiftet