Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Ole Th. Holth som styreleder

Glommens valgkomité har sin innstilling klar. Orientering fra valgkomitéarbeidet legges fram i de forestående andelseiermøtene før valget avgjøres i årsmøtet.

Det endelige valget på sentrale tillitsvalgte skjer i Glommens årsmøte tirsdag 24. april på Forstmann, Norsk Skogmuseum.

Valgkomiteens innstilling

Av styrets seks årsmøtevalgte styremedlemmer er to på valg i år, i tillegg til styreleder, nestleder og ordfører som er på valg hvert år. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Rolf Th. Holm og Anne S. Trolie.

Årsmøtets ordfører: Lars Gjersøyen Rolstad, Vinger og Odal – ny
Styrets leder: Ole Th. Holth, Vinger og Odal – gjenvalg
Nestleder: Rolf Th. Holm, Havass – gjenvalg

Styremedlemmer:
Rolf Th. Holm, Havass – gjenvalg – velges for 2 år
Anne S. Trolie, Vinger og Odal – gjenvalg – velges for 2 år

Varamedlemmer:
1. Petter Økseter, Sør Østerdal
2. Johan Grindflek, Midt Østerdal
3. Aina Eggen, Nord Østerdal

Årsmøtets varaordfører: Ellen Fauske Bleness, Trysilvassdraget – ny

Valgkomiteen har bestått av Anne Lene Raabe, Nord-Østerdal, Hans Th. Kiær, Midt-Østerdal, Trygve Øvergård, Trysilvassdraget, Mikael Løken, Sør-Østerdal, Hans Marius Krogsrud, Vinger og Odal og Per Øivind Mo, Havass.

Knut Aandstad, Solør har vært leder av valgkomiteen.