– Din viktigste møteplass

Mandag er vi i gang med andelseiermøtene fra Ørje i sør til Alvdal i nord.

Dette er en viktig møteplass hvor andelseierne, som også er leverandører og kunder, kan møte ledelsen og evaluere året som er gått. På alle møtene deltar styreleder Ole Th. Holth og AD Gudmund Nordtun. I årets møter blir det selvsagt fokus på det gode økonomiske resultatet i Glommen, på de historisk gode tømmerprisene – og om disse vil vedvare framover, samt en gjennomgang av de viktigste næringspolitiske sakene som vil bli prioritert i 2018.

Ny møteform

– På møtene i skogeierområdene Midt-Østerdal, Sør-Østerdal, Vinger og Odal, og Havass tester vi ut en ny møteform hvor vi innleder med et miniseminar med aktuelle temaer fra skog og utmark, etterfulgt av de tradisjonelle og vedtektsfestede sakene. Med dette håper vi på å nå nye målgrupper, og skape debatt ved å sette fokus på dagsaktuelle temaer. I år skal vi se nærmere på verdikjeden fra skogen til sagbruk på Koppang 12. mars, overordnede næringspolitiske utfordringer og hvordan få gjennomslag i Elverum 13. mars, fisketurisme og erfaringer fra nytt målereglement for sagtømmer på Kongsvinger 14. mars, mens Moelven vil presentere sin suksess med flotte, spektakulære bygg i tre på møtet i Ørje 19. mars, sier organisasjonssjef Ivar Stuve.

Sett av datoen for andelseiermøtet i ditt skogeierområde (klikk på linken for program til ditt andelseiermøte).