Nyansatt skogkulturleder i region syd

Anders M. Sandbæk (22) fra Strandbygda i Elverum skal lede skogkulturarbeidet i region syd.

Nyansatt og nyutdannede Anders M. Sandbæk (22) fra Strandbygda i Elverum skal lede skogkulturarbeidet i region syd når skogkultursesongen starter i mai.

Skogkulturlederen skal gjennomføre de oppdragene skogeierne har avtalt med skogbrukslederne. Funksjonen vil underlette skogbruksleders hverdag og frigjøre tid til internkontroller og kvalitetsoppfølging. Arbeidet er organisert som et to-årig prosjekt.

– Et stort karrieresteg – jeg gleder meg til å begynne å jobbe i Glommen, sier han.

Oppvokst med skogbruk

Han kjenner Glommen godt fra før. Bestefar, Martinius Sandbæk, var en av nestorene i Elverum skogeierlag og fungerte som sekretær i en årrekke, mens far Hans Morten er mangeårig medlem. Nå er tredje generasjon Sandbæk på vei inn i Glommen.

– Jeg er oppvokst med skogbruk og trives svært godt med faget og arbeidet i skogen. Under utdanningen på Evenstad fikk jeg prøve meg som plantekontrollører for Glommen. En svært nyttig erfaring å ha med seg inn i prosjektet, sier han.