Ekstraordinært uttak av ulv i Julussa og Osdalen

Regjeringen har besluttet at de tre gjenværende årsvalpene i Julussa og Osdalen, som i hovedsak holder til utenfor ulvesonen, skal felles.

Fellingen av de tre årsvalpene skal skje som ekstraordinært uttak og gjennomføres av Statens Naturoppsyn (SNO).

Ulvebestanden er langt høyere enn den har vært på lang tid. Dette viser den foreløpige bestandsrapporten fra 11. januar i år som sier at så langt er det registrert 13 valpekull denne vinteren. Disse er fordelt på sju helnorske valpekull der Julussa og Osdalen er inkludert, og seks valpekull i grenserevirene. Totalt antall ulver registrert i Norge er 97-98. Tallet inkluderer helnorske ulver og alle ulver i grenserevirene. 23 av disse er seinere skutt under vinterens lisensfelling slik at det nå er 74-75 ulver igjen.

– Dette var det eneste fornuftige, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen.

Les mer på regjeringen.no