Skogeier har ansvar for egne veier

Høsten 2012 veltet en tømmerbil med henger på en skogsbilvei i Drangedal i Telemark. Skadene på tømmerbilen var betydelige og transportselskapets forsikringsselskap mente AT-Skog og skogeieren hadde ansvar og var erstatningspliktige.

Saken endte i tingretten hvor AT-Skog ble frikjent, mens skogeieren ble erstatningsansvarlig. Saken ble anket til lagmannsretten for behandling høsten 2017. Det ble inngått forlik i saken før ankebehandling i lagmannsretten, så endelig ansvarsavklaring i rettssystemet får vi ikke. Saken er en tydeliggjøring av veieieres ansvar og risiko.

Det er mulig å redusere den økonomiske risikoen ved å tegne egen ansvarforsikring for skogsbilvei. Dette er et produkt Skogbrand utviklet i 2017 på bakgrunn av innspill og interesse fra mange veieiere.

Les mer på skoginfo.no