Nei til ny jakt: Ny ulv, nye vurderinger

Glommens næringspolitiske sjef, Gunnar A. Gundersen, mener at Stortinget må ta på alvor at de de er blitt pålagt å holde bestanden innenfor et fastsatt mål og ta tak i situasjonen.

Klima- og miljødepartementet trenger mer tid for å finne ut nøyaktig hvor mange og hvilke ulver som er igjen etter lisensfellinga i Osdals- og Julussaflokken før det kan gis tillatelse til å ta ut flere, skriver Østlendingen i dag.

Avdelingsdirektør Torbjørn Lange skriver i sitt svar til rovviltnemnda at det for departementet er nødvendig å få klarhet i situasjonen i området før det kan bli snakk om ytterligere jakt.

Forstår ikke

– Stortinget har vedtatt å ta ut to ulveflokker. Så viser det seg altså at det er flere dyr i flokkene enn først antatt. Ved da å sette i gang dokumentasjon og registrering av disse siste ulvene før de eventuelt kan tas ut, er å peke nese til stortingsflertallet, sier tidligere stortingsrepresentant for Høyre og en av arkitektene for stortingsflertallets vedtak, Gunnar A. Gundersen.

Gundersen mener Klima- og miljødepartementets holdning og behandling er helt utrolig. Han mener registreringsmetodene er langt viktigere for miljøbyråkratene enn resultatet ute i naturen.

– Dette er et godt eksempel på et byråkrati som umulig kan ha fått med seg at de er blitt pålagt å holde bestanden innenfor et fastsatt mål og jeg mener at Stortinget må ta dette på alvor og ta tak i situasjonen, sier Gundersen.