– Gledelig at viltforvaltningen flyttes

Regjeringen har besluttet at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Det er ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser som for eksempel elg, hjort og rådyr som nå flyttes tilbake til Landbruks- og matdepartementet, mens forvaltning av rovdyr blir værende i Klima- og miljødepartementet.

Glommens næringspolitiske sjef, Gunnar A. Gundersen, sier til Østlendingen at delingen er svært gledelig og et viktig signal.

– Delinga viser at vilt skal forvaltes som en potensiell næringskilde. En kilde til inntekt og en naturlig del av landbrukets næringsgrunnlag, sier Gundersen.