Bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende

Ryggraden i norsk næringsliv er småbedriftene. Summen av kompliserte regler og løpende beskatning tar likevel ikke hensyn til en kostbar oppstartsfase, skriver Benthe E. Løvenskiold i et debattinnlegg i Nationen i dag.

Det har aldri vært intensjonen at eierform skal velges ut fra skattemessige motiver, men derimot av hensiktsmessighet for effektiv administrasjon og drift. Norskog understreker viktigheten i dette, siden vi fortsatt har store forskjeller mellom uttaksbeskatningen i selskap og den løpende beskatningen for de selvstendig næringsdrivende- enkeltpersonforetakene (EPF).

For skogbruket, som på grunn av strenge konsesjonsbestemmelser er låst til å drive i den minst lønnsomme eierformen, er dette ekstra viktig. Norskog ønsker derfor å bidra med konstruktive innspill til hvordan EPF kan få en skattemessig likebehandling med AS for kapital som skal reinvesteres i bedriften.

Likebehandling av EPF og AS i skogbruket vil virke aktivitetsfremmende i tråd med målsettinger for «det grønne skiftet», hvor fokus rettes mot verdiskaping basert på fornybare råstoff. Slik det også vil gjøre i andre næringer. En fondsavsetting vil stimulere til økt evne til egenfinansiering av investeringer, økt sparing og økt aktivitet for å generere den inntekt som må til for å etablere det finansielle grunnlag for den aktuelle investering.

Les hele innlegget på www.skoginfo.no