Det går mot et lønnsomt og godt år for skogeierne

Etterspørselen har økt, både fra den lokale skogindustrien i Østfold og fra svensk industri. I Sør-Sverige har det i en tid vært en høyere massevirkepris, og dette forplantet seg nordover, og til det norske markedet. Foto: Max Marius Brynildsen

Ved inngangen til 2018 vil skogeierne oppnå gode tømmerpriser.

Sagtømmerprisen på gran har vært god over en relativt lang periode, og nå får vi også en etterlengtet oppgang på massevirke både på gran og furu fra nyåret. Dette var hovedbudskapet i pressemeldingen fra Glommen til Halden Arbeiderblad og som ble til denne reportasjen (utdrag):

– Årsaken til økningen i massevirkeprisen ligger i økt etterspørsel som følge av at tømmerlagrene har minsket, og vi ser en tilnærming til et svensk prisnivå av massevirke, sier Torgrim Fjellstad, som er regionsjef i Glommen Skog Havass.

Skogbruksleder Stein Aasgaard i Halden oppfordrer til å utnytte prisene og den nevnte gode konjunkturen nå i 2018. – Prisene på massevirke er høyere enn på nesten 20 år!

Utnytt konjunkturen

– Vi anbefaler skogeierne å utnytte denne konjunkturen. Glommen er en stor aktør i Østfold. Vi legger vekt på god service overfor skogeier, og erfarer at vi har konkurransedyktige tømmerpriser, sier Glommens skogbruksleder i Halden, Stein Aasgaard.

Tynning av skog

Med en økning i massevirkeprisene vil det også bli mer attraktivt å tynne skogen igjen. Glommen har over lang tid utviklet en bred erfaring på området. Tynning av skog i vekst flytter produksjonen over på de mest verdifulle trærne, gir et pent skogbilde, og senker driftskostnadene ved slutthogsten, utdypes det fra Glommen Skog sin pressemelding.

Stor etterspørsel

– For oss som vet litt lite om dette temaet, kan du utdype det som skjer i markedet for tiden, regionsjef Fjellstad?

– Ja, vi er glade for at dere i Halden Arbeiderblad lager en sak om dette nå. Det vi nå ser er i første rekke en prisoppgang på massevirke (også kalt slip eller sliptømmer, red.anm.). Dette er en viktig del for å kunne tynne skog. Tynning av skog gir mye massevirke. Det igjen gir et positivt resultat for skogeier ved tynning. Det er bedre muligheter for dette nå grunnet prisoppgangen, svarer Torgrim Fjellstad. Og forklarer videre:

– Etterspørselen har økt, både fra den lokale skogindustrien i Østfold og fra svensk industri. I Sør-Sverige har det i en tid vært en høyere massevirkepris, og dette forplantet seg nordover, og til det norske markedet, sier han. Og får støtte og respons i det fra kollega og skogbruksleder Stein Aasgaard:

– Jeg har en oppfordring: Utnytt prisene og den nevnte gode konjunkturen nå i 2018. Prisene på massevirke er høyere enn på nesten 20 år!

God kvalitet og lave kostnader

– Tynning i yngre produksjonsskog, trær fra 15 til drøye 20 meter høye, det skal være med på å gi bedre kvalitet og lavere driftskostnader ved foryngelseshogsten, sier Fjellstad.

Han poengterer at det er et generelt høyt prisnivå, og siden prissituasjonen i tillegg er stabil, så anbefaler han virkelig å hogge nå i 2018. Det går mot et lønnsomt og godt år for skogeierne rundt i distriktet.