Markant prisoppgang på massevirke og fortsatt høye sagtømmerpriser

– Vi anbefaler skogeierne å utnytte den gode konjunkturen, sier skogsjef Per Skaare.

Prisforhandlingen er nylig avsluttet. Med de nye tømmerprisene vil skogeierne i en normalavvirkning i Glommen oppnå tømmerverdier vi ikke har hatt i dette århundret.

Sagtømmerprisen på gran har vært god over en relativ lang periode og nå får vi også en etterlengtet og markant oppgang på massevirke både gran og furu.

Årsaken til økningen i massevirkeprisen ligger i større etterspørsel som følge av at tømmerlagrene har minsket. Vi ser også en positiv smitteeffekt av et svensk prisnivå på massevirke som over tid har ligget over det norske.

– Vi anbefaler skogeierne å utnytte denne gode konjunkturen. Vi har god avsetning og tilgang på driftskapasitet, sier skogsjef Per Skaare.

Mer attraktivt å tynne

Skogsjefen påpeker også at økning i massevirkeprisene gjør det mer attraktivt å tynne skogen igjen.

– Glommen har over lang tid utviklet en bred erfaring på området. Tynning av skog i vekst flytter produksjonen over på de mest verdifulle trærne, gir et pent skogbilde og senker driftskostnadene ved slutthogsten.

For mer informasjon om tømmerprisene i ditt område kontakt din skogbruksleder