Asia, Nord-Amerika og Europa hadde den største økningen i treprodukter i 2016. Økningen skyldes blant annet økonomisk vekst, ny produksjonskapasitet i Øst-Europa, og en økende etterspørsel etter bioenergi. I følge FAOs skogsforvalter, Mats Nordberg, vil den globale økonomiske utviklingen og etterspørselen etter fornybar energi bidra til at den positive trenden trolig fortsetter gjennom 2017 og 2018.

Produksjonen av trefiberplater øker

OSB-paneler og sponplater (trefiberplater) brukes i møbelproduksjon og har den største veksten blant treproduktkategoriene. Produksjon av sporplater økte fra 0,3 prosent i 2015 til 8 prosent i 2016, mens produksjonen av OSB-trepanel økte med 10 prosent.

Ønsker innovasjon, effektivisering og forenklinger

Det er trebaserte byggevarer og treforedlingsprodukter basert på trefiber og cellulose som bidrar med hoveddelen av verdiskapingen i skog- og trenæringen i Norge. Regjeringen mener at innovasjon, effektivisering og økt industrialisering av treprodukter, og forenklinger og justeringer i regelverk er sentrale elementer for å styrke foredlingsleddet i skog- og trenæringen i tiden fremover.