– Vi fornyer oss, forbedrer oss og ser nye muligheter

Niklas Buer poengterer at vi alle er selgere, med det mener han at vi alle daglig selger oss til samfunnet og våre medmennesker gjennom hvordan vi opptrer og fremstår.

– Alt for at de tjenestene skogeier kjøper av oss skal bli enda bedre, sier skogsjef Per Skaare.

Det å ta godt vare på eierne våre er det viktigste vi gjør. Kundetilfredshetsundersøkelsene som vi sender ut jevnlig avdekker at vi har mer å hente på å bedre kommunikasjonen med skogeierne. Innføring av responsgarantien er et ledd i dette arbeidet, et annet er å løfte kompetansen hos ansatte  i kommunikasjons- og relasjonsbygging.

Bilselgeren fra Aremark

Niklas Buer har fått oppgaven med å «coache» skogbrukslederne i Mjøsen og Glommen innen kommunikasjons- og relasjonsbygging. Som beskrevet tidligere har de to andelslagene etablere et fastere og mer strukturert samarbeid på flere sentrale områder, hvor dette er et av områdene.

Niklas Buer har tidligere jobbet med salg. Først i forbindelse med næringsutvikling av egen gård og siden som selger og salgssjef hos Dahles Auto AS og Volkswagen i Halden.

– Vi har utviklet eiendommen gjennom flere generasjoner siden hyttefeltets etablering tidlig på 60-tallet. Selv overtok jeg gården som 20-åring og opparbeidet og omsatte ytterligere 30 festetomter, samt en småbåthavn i Haldenvassdraget med plass til 72 båter. Sett i lys av aktiviteten rundt hytteeierne, kan du si at jeg driver med daglig kommunikasjon og kundepleie gjennom hele året, forteller Niklas Buer

Til Glommen kom han høsten 2016 med erfaring fra egen skog, fra skogkonsulentstillinger i kommunene Halden og Aremark og med 13 års fartstid fra Volkswagen-systemet.

– Som salgssjef i et krevende og interessant marked, både i person- og i næringsmarkedet har det vært viktig å jobbe med langsiktige kunderelasjoner og se nytten av disse og pleie dem godt. Denne erfaringen ser jeg fram til å dele med skogbrukslederne i Mjøsen og Glommen, sier han.