Garanterer svar innen 24 timer

 Glommen bedrer sin kundeservice og innfører responsgaranti.

«Hjelp oss å bli bedre», er oppfordringen til våre skogeiere når vi sender ut kundetilfredshetsundersøkelsen etter avsluttet hogstoppdrag.

Vi er avhengig av ærlige og konstruktive tilbakemeldinger fra våre skogeiere for å kunne bli bedre, og det er nettopp disse tilbakemeldingene som har avdekket at vår tilgjengelighet ikke er så god som den bør være.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger og oppnår i snitt en svært tilfredsstillende score, men vi må bedre tilgjengeligheten vår. Skogeiere opplever at det kan være vanskelig å få tak i skogbrukslederen sin eller at han ikke ringer tilbake, sier skogsjef Per Skaare.

Glommen skal gjenkjennes på god kundeservice, og dette ble tema for en god diskusjon da vi i månedsskifte november-desember samlet hele skogavdelingen på Elverum. Sammen kom vi fram til en enkel kjøreregel som vi kaller responsgaranti og som gjelder for hele organisasjonen.

– Kort og godt går responsgarantien ut på at vi besvarer enhver henvendelse senest innen 24 timer uansett om du ringer, sender mail eller tekstmelding. Alle våre skogeiere skal ha samme prioritet og oppleve den samme gode servicen, sier skogsjefen.