Skogeiere jubler for rekordtall

I oktober kjørte en rekordstor andel av tømmertransporten på 60 tonns lass. – En stor seier at vi har fått det til, sier Erik Lahnstein i Skogeierforbundet.

Oktober var den første måneden hvor mer enn halvparten av tømmertransporten her til lands gikk på 60 tonns lass. Sammenlignet med situasjonen før 2006, da tillatt totalvekt var 50 tonn, gir det en årlig innsparing på 80 millioner kroner for næringen. Det viser nye tall fra Norges Skogeierforbund.

Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, sier tallene viser en vesentlig effektivisering av tømmertransporten.

– Det styrker grunnlaget for hogst i skogen og muligheten for å levere mer effektivt til industrien, sier Lahnstein.

Systematisk samarbeid

– Det gledelige resultatet er oppnådd som en følge av langvarig systematisk arbeid fra mange av aktørene i skognæringen. Skogeierandelslagene, Norskog, tømmertransportørene, Skogeierforbundet og ikke minst Statens Vegvesen som i vårt område i Region Øst har vært aktive medspillere overfor fylkeskommunene og kommunene, sier Jo Petter Grindstad. – Vi har kommet langt, men det er mulig å hente ut enda større gevinster ved å få åpnet mer av det kommunale vegnettet for 60 tonn i enkelte kommuner og ikke minst ved å få forsterket enda flere bruer til å tåle 60 tonns tømmervogntog,

Les mer på nationen.no