Skuffende og betenkelig at Slettåsflokken fredes

Regjeringen åpner for jakt på to flokker i ulvesonen. Det åpnes ikke for uttak av Slettåsflokken.

Regjeringen har rettet opp de manglene Tingretten påpekte i dommen der lisensjakten på ulv ble stoppet.

Det er gledelig at regjeringen har vært raskt ute med å fatte et nytt vedtak for lisensjakt utenfor Ulvesonen. At det ikke åpnes for uttak av Slettåsflokken er skuffende og betenkelig med tanke på den belastningen denne nærgående flokken påfører lokalbefolkningen.

Uforståelig

Det er for oss uforståelig at regjeringen har vedtatt å utsette iverksettelsen av jakta til 21. desember. Hovedhensikten med vedtaket må jo være å gi lisensjegerne en reell mulighet til å ta ut det ønskede antall ulv i den perioden av året da betingelsene for jegerne er best mulig. Å vente til 21. desember betyr i realiteten mer kulde og snø og vanskeligere jaktforhold.

Det er å håpe at miljøbevegelsen nå besinner seg og avfinner seg med at forvaltningen av ulv hører hjemme i Regjering og Storting og ikke i rettssalen.