Svenskene ser nye muligheter for å begrense skader fra gransnutebiller

Gransnutebiller er i dag den største trusselen mot å få opp gode og friske granplanter i mange områder. Vi vet at det som, inntil nå, virker best er å markberede på rett tidspunkt eventuelt å vurdere å utsette plantetidspunktet noe.

Disse hensynene er tatt inn i Glommens nye skjøtselsstrategi.

I Sverige pågår det et arbeide som viser at genetiske variasjoner gjør granplantene mer eller mindre mottagelige for slike angrep fra gransnutebiller. Ved å ta hensyn til dette i det pågående foredlingsarbeidet for skogplanter antar forskerne på svenske Skogforsk at den årlige planteavgangen kan minskes med så mye som 10-20 prosent.

Genetikken spiller en viktig rolle

Forskerne har oppdaget at genetikken spiller en viktig rolle for de ulike granforeldrenes motstandskraft mot snutebillene. De understreker dog at det forutsettes at det ikke må oppstå andre negative konsekvenser mellom resistens mot snutebiller og øvrige foredlingsgevinster.

– Alt som kan begrense snutebillangrep er positivt, dette jobbes det med og vi følger spent med på resultatene, sier «plantesjef» i Glommen, Christian Svenkerud.