Usikret kreditor tror ikke Norske Skog-investeringen er tapt

Den nå største pantsikrede kreditoren i Norske Skog har alliert seg med Aker og kan ta over selskapets fabrikker. Men det kan fortsatt bli verdier til overs, mener forvalter.

Forrige torsdag ble det kjent at oppkjøpsfondet Oceanwood har sikret seg majoriteten av Norske Skogindustriers pantsikrede gjeld. Døren lukkes for flere gjeldsforhandlinger, og det går mot at fabrikkene skal selges på auksjon.

Selskapets styre bekreftet i går at prosessen trolig betyr konkurs for den børsnoterte enheten Norske Skog ASA. Dette vil i så fall være utfallet av en lang dragkamp mellom sikrede kreditorer, usikrede kreditorer og aksjonærer.

Skogeierforbundet stiller seg bak Røkke

Norsk Skogeierforbund skriver i en pressemelding at de ønsker langsiktige, industrielle eiere inn i Norske Skog. Det viktigste er at disse sikrer driften og videreutvikler selskapet.

– Det er positivt at en industriell aktør med finansielle muskler som Røkke kommer med full kraft. Det setter fortgang i prosessen med å få avklart selskapets videre skjebne, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norsk Skogeierforbund i en kommentar.

Skogeierforbundet representerer 35.000 skogeiere i Norge.

Les mer på e24.no