– Kjennelsen fra Oslo tingrett rokker ved fundamentet i norsk rovviltforvaltning.

WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen. I påvente av rettens behandling av saken har WWF bedt om midlertidig stans i den pågående ulvejakten utenfor ulvesonen. Tirsdag formiddag kom sjokk-beskjeden om stans av ulvejakten.

– Det er svært overaskende at Oslo tingrett her har gjort en vurdering av oppfyllelsen av bevaringsmålet i naturmangfoldloven som går på tvers av lovforarbeidene, tilrådning fra fagmyndigheten Miljødirektoratet og ansvarlig myndighet Klima- og miljødepartementet, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

– Kjennelsen fra Oslo tingrett rokker ved fundamentet i norsk rovviltforvaltning. Dersom den blir stående og vi ikke får gjennomført den planlagte lisensjakten i vinter vil konfliktnivået kunne øke dramatisk, sier Lahnstein.

Les mer på skog.no