Reduser CO2-utslippene med trefiberisolasjon

Byggsektoren i Norge står for store klimagassutslipp. Økt bruk av trefiberisolasjon i bygg og boliger bidrar til å redusere utslippene av CO2.

I følge Statsbygg står verdens byggsektor for mer enn 1/3 av de globale klimagassutslippene. Miljøeffekten er derfor stor ved å velge trefiberisolasjon til bygg og boliger fremfor annen isolasjon, skriver Hunton i en pressemelding.

– Trefiberisolasjon er et lavterskelvalg for klimaet

Beregninger utført av Civitas viser at i en ny bolig på 250 kvadratmeter kan klimagassreduksjonen bli ca 11 tonn CO2 om man velger trefiberisolasjon. Det tilsvarer det årlige utslippet fra 5-6 biler i Norge (norsk gjennomsnittsbil og kjørelengde).

– Dette viser at trefiberisolasjon er et lavterskelvalg for hvordan hver enkelt boligbygger kan bidra til å nå målene som regjerningen har satt for reduksjon av klimautslipp, sier administrerende direktør i Hunton Fiber AS, Arne Jebsen.

Viktig bidrag til å begrense CO2-utslipp

Hunton investerer 220 millioner kroner i å bygge ny fabrikk for produksjon av trefiberisolasjon på Gjøvik. Fabrikken vil stå klar i 2018, og vil produsere isolasjon basert på kortreist treflis som er et restprodukt fra trelastproduksjonen. Med utgangspunkt i dette har Hunton bedt Civitas studere CO2-besparelsene ved å bruke den naturlige isolasjonen i vegger, gulv og tak.

Trær tar opp og lagrer karbon når de vokser. Et 70 år gammelt grantre inneholder ca. 1.180 kg karbon som tilsvarer 4.300 kg CO2. Først når treet dør og råtner slippes CO2 gradvis ut igjen.

Brukes treet til trefiberisolasjon og andre produkter så fortsetter lagringen. Beregningene til Civitas viser at trefiberisolasjon lagrer vesentlig mer karbon enn det som slippes ut ved produksjonen. Dette i motsetning til andre isolasjonsmaterialer som kun medfører utslipp i råvareutvinning og produksjon. I beregningene er utvinning av råmaterialer, frakt til fabrikken og bearbeiding på fabrikken tatt med.

Les mer på trenytt.no