Nytt markberedningsutstyr i region syd

Markberedning sikrer rask foryngelse, økt tilvekst, økt kvalitet og større verdiskapning i den fremtidige skogen.

Tilrettelegging for foryngelse er et kjernepunkt når ny skog skal etableres. Region syd har knyttet til seg markberedningskapasitet med påmontert utstyr som vist i linken under.

– Våre erfaringer hittil er at konseptet fungerer veldig bra, og med midjemontert utstyr komprimeres planteplassene såpass godt at vi i prinsippet kan plante direkte etter markberedningen. På denne måten reduserer vi ventetiden på etablering av foryngelse, og driver mer økonomisk optimalt, sier regionsjef Håkon Skaraberget.

Biologisk og økonomisk gevinst

– Det er gledelig at viljen til markberedning er økende i regionen, og at vi har klart å sikre oss ytterligere kapasitet for 2018 vil løfte arealet fremover. Med de gode rammevilkårene skogfond med skattefordel og tilskudd bør det på ingen måte vurderes markberedning – det er bare å sette i gang. De biologiske og økonomiske effektene av tiltaket taler for seg.

Ta en kikk på markberederen i felt