Steffen (29) trenger yngre kollegaer

Steffen Lysaker er en av få som har valgt å satse på en jobb som skogsmaskinfører.

Skognæringa sliter med å lokke til seg unge folk og det bekymrer.

Må utdanne 60 unge hvert år fremover

Skognæringa i Norge har nå gått sammen om prosjektet «Velg Skog» for å få flere unge til å utdanne seg innen skog- og trenæringer.

– Vi er hvert år avhengige av minst 20 bachelorgrader, 20 mastergrader og at det begynner minst 60 unge på vg2 skogbruk hvert år for at vi skal holde tritt med etterspørselen nå, sier Eirik Nygaard i Glommen til NRK.

Det hogges rundt 12 millioner kubikk tømmer i Norge i år. Ca 4 millioner kubikk eller en tre del kommer fra skogfylket Hedmark.

For noen år tilbake var skogen en nedadgående næring og det var ikke mange arbeidsplasser skogbruket kunne tilby, nå er situasjonen en annen.

Les mer på nrk.no