Nektes å bruke penger på ulveforskning

Trysil kommune får likevel ikke bruke sine ”ulvepenger” til å undersøke ulvens opphav.

Trysil kommune vil bruke «ulvemillionen», som er avsatt til kommuner med ulverevir, til å undersøke ulvens geografiske og genetiske opphav, men nå sier Miljødirektoratet nei til en slik undersøkelse, skriver Østlendingen i dag.

Direktoratet mener at en slik undersøkelse faller utenfor meningen med støtteordningen.

Det var Høyres Anders Nyhuus som i sommer tok initiativ til å undersøke ulvens opphav, og tidlig i oktober gikk kommunestyret, med knappest mulig flertall, inn for å garantere for den såkalte ulvemillionen.

– Underlig at Miljødirektoratet venter til søknaden ligger på bordet med å definere hva pengene kan brukes til, sier næringspolitisk rådgiver Jo Petter Grindstad.