Moelven tjente 296 millioner

Moelven forbedret resultatet på driften etter ni måneder med NOK 24 millioner sammenliknet med tilsvarende periode året før.

I resultatet for årets første ni måneder har konsernet kostnadsført NOK 46 millioner som følge av beslutningen om å avvikle virksomheten ved Moelven Norsälven AB samt en avsluttet tvistesak knyttet til et større prosjekt innen divisjonen Byggsystemer. Den underliggende driftsforbedringen hittil i år er på NOK 71 millioner mot tilsvarende periode i fjor.

God underliggende drift
I årets 3. kvartal tjente konsernet i den underliggende driften NOK 84 millioner mot NOK 66 millioner i tilsvarende periode året før.

– Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester utviklet seg som forventet og var i sum tilfredsstillende, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Tilfredsstillende tømmerlagre
Tilgangen på sagtømmer har i enkelte geografier vært noe redusert på grunn av den nedbørsrike høsten, men tømmerlagrene var ved utgangen av kvartalet likevel tilfredsstillende og på nivå med samme tid i fjor.

– I både Norge og Sverige har prisene for sagtømmer økt noe sammenlignet med samme periode i fjor. Prisene for flis- og fiberprodukter var på nivå med tredje kvartal foregående år, men for de norske enhetene har valutaforhold og kostnader knyttet til logistikk hatt en viss negativ effekt, sier Kristiansen.

Les mer på moelven.no