Norske Skog varsler om gjeldsløsning

Norske Skogindustrier skal ha kommet til en avtale mellom aksjonærer og kreditorer.

Styret og ledelsen i Norske Skogindustrier sier i en børsmelding at de har klart å megle frem en avtale om gjeldsløsning som representanter for både de pantesikrede og de usikrede kreditorene godtar.

I tillegg har forslaget støtte fra viktige aksjonærer i selskapet.

Forslagets hovedpunkt om at all usikret gjeld og en del av den pantesikrede gjelden blir gjort om til aksjer står fast.

Trenger mer støtte

Norske Skogindustrier skriver i børsmeldingen at mer enn 80 prosent av de pantesikrede kreditorene har indikert at de vil si ja til forslaget og et mer enn 50 prosent av de usikrede kreditorene har indikert det samme.

Les mer på e24.no