Spillfekterier om tømmer

– Kronikken i dagens Nationen er meget interessant og til ettertanke, sier Glommens organisasjonssjef Ivar Stuve. – Skogeierne står langt bak i køen når ansvaret for at norsk industri sliter skal fordeles.

Vi har sakset et utdrag fra kronikken skrevet av Nationens kommentator Hans Bårdsgård:

«Vi har ikke mer enn ett døgns lager her på fabrikken», sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure på Norske Skog Saugbrugs i Halden. Skogeierandelslaget Viken Skog advarer om «kritisk lite tømmer hos den norske treforedlingsindustrien». Ikke sitt på gjerdet og vent på høyere priser. Hogg nå, melder salgssjef Jon Gultvedt.

Hadde råvaretilgangen vært på plass, kunne fabrikkene gått med full kapasitetsutnyttelse, skriver skogeier Einar Høstbjør i Nationen.

En vanlig seer spør seg kanskje hva skogeierne driver med. Er hogsten på vei ned? Sitter skogeierne virkelig på gjerdet? Er de så lite oppdatert at de struper tømmertilgangen til Norske Skog i disse krisetider?

Skogeierne er i skogen og hogger som aldri før, de. Til og med august ble det målt inn 6,8 millioner kubikkmeter tømmer, melder Norsk Skogbruk. Før nyttår passeres trolig 10,5 millioner kubikkmeter til industri. Det er på linje med toppåret 1991. Skogindustrien (som for 10 år siden importerte massivt med tømmer) har aldri hatt mindre grunn til å klage på skogeiernes hogstvilje.

Den bevisst plantede forvirringen om hvem som mangler hva i industrien skyldes at det er kamp om de rekordstore tømmerlunnene som kjøres ut av norske skoger. Og at noen ønsker å føre kampen om tømmeret på egne premisser. Det vil i denne sammenheng si på alt annet enn pris.

I en slik virkelighet skal det noe til å bli snurt over at det går tog med massevirke til Sverige. Det er så lønnsomt for norske skogeiere å harry-handle tømmer at det er rart at eksporten ikke er større.

Skogeierne kan ikke trues til å sette stadig nye hogstrekorder for å levere til en del av markedet som har lavere betalingsvilje enn -evne.

Når ansvaret for at norsk industri sliter skal fordeles, har norske skogeiere plass langt bak i køen. De bygde opp Norske Skogindustrier til milliardkonsern med tusener av arbeidsplasser, bare for å bli utmanøvrert og utvannet av egen administrasjon. Siste rest av skogeiernes innskutte kapital forsvinner i skrivende stund, malt til null av finansaktørene i Norske Skog-boet. Så skal tømmerprisen kuttes ved å appellere til samfunnsansvar?

Så enkelt kan det gjøres. Flere bør akseptere hva Glommen Skog skriver på sine hjemmesider:

«Som skogeier vil du naturligvis ha best mulig betalt for tømmeret ditt. Tømmerprisen styres av tilgang og etterspørsel og vil variere.»

Hele kronikken leser du her (pdf)