Bygger nytt spor og nytt signalanlegg

Når det nye signalanlegget på Vestmo tømmerterminal i Elverum er ferdig til våren, kan tømmertogene kjøre direkte sørover uten å kjøre opp til Elverum stasjon først.

I statsbudsjettet for 2017 ble det satt av flere hundre millioner kroner til å bedre vilkårene for transport på jernbane. Et av prosjektene som ble omfattet av denne samlepotten var Vestmo tømmerterminal på Solørbanen.

Mangler fjernstyring

Vestmo-terminalen ligger ved Solørbanen tre kilometer sør for Elverum stasjon. Solørbanen mangler i dag fjernstyring, slik at tog fra Vestmo som skal sørover mot Kongsvinger først må kjøre nordover til Elverum stasjon før toget får klarsignal til å kjøre sørover. Ved å etablere hovedsignal på Vestmo vil tømmertogene kunne kjøre direkte fra terminalen mot Kongsvinger og spare både tid, fra 30 til 60 minutter, og kostnader.

Viktig for Glommen

– Etter det dramatiske bortfallet av norsk treforedlingsindustri er det nå veldig viktig å ta grep for å effektivisere dagens tømmerlogistikk i påvente av ny kapasitet. I den anledning er dette et tiltak vi ønsker velkommen for å sikre god avsetning og høyest mulig tømmerverdier for våre andelseiere, sier organisasjonssjef Ivar Stuve til Østlendingen.

Kilde: Østlendingen 05.10.17