Flendalen Sameieskog søker daglig leder

Flendalen Sameieskog ANS søker etter daglig leder i 25 % stilling.

Flendalen Sameieskog ANS (FSS) er en skog- og utmarkseiendom i Flendalen i nordøstre Trysil. Eiendommen er på 33.173 dekar og består av skog-, myr- og fjellområder. FSS har 6 hyttefelt der 256 tomter er utbygd og 18 tomter ligger ute for slag. Et nytt utbyggingsområde ligger inne i kommuneplanens arealdel. Selskapets ressursforvaltning ligger i skog, utmark, hytteområder og finans.

Til stillingsannonsen