På skogstur med Glommen

Tirsdag var andre klasse på Grue Barne- og ungdomsskole på skogdag.

Elevene fikk se maskiner i full drift på en sluttavvirkning. Høydepunktet var når hogstmaskinen felte trær!

Barna fikk en kort «time» med hva trevirke kan brukes til, og hvorfor vi aktivt driver skogen. I tillegg fikk alle elevene med seg en granplante hjem for å plante i hagen.

– Glommen vil takke Granli Planteskole som bidro med planter, DF Skog & Anlegg som utfører hogsten og skogeier Brede Bredesen Opset som stilte areal til disposisjon, sier regionsjef Håkon Skaraberget.